Només gravar!

enregistrament
En Claraboia ens encanta oferir serveis integrals, però es donen molts casos en què el client, bé perquè vol muntar el mateix el vídeo o bé perquè sap que vol gravar un esdeveniment però no sap si l’editarà, ens encarrega només l’enregistrament.

Perquè fer-ho amb Claraboia?