Fins fa poc l’èxit d’un esdeveniment depenia de l’assistència de públic al mateix i de les accions que es desenvolupéssin durant l’acte per captar la seva atenció. Es posava èmfasi en l’espai, la decoració, en la presència de personal de recepeció i assistència o en l’entrega de material de merxandatge relacionat amb l’esdeveniment.

El desenvolupament d’internet, les xarxes socials i el llenguatge audiovisual estan provocant canvis profunds en la comunicació. L’èxit d’un esdeveniment ja no depèn tant de l’espectacularitat del mateix o del nombre d’assistents sinó de la capacitat d’incidir en les xarxes socials, de la viralització del seu impacte. I sobretot de l’habilitat que es tingui per capitalitzar el debat generat i utilitzar-lo estratègicament.

Espots o promocionals. Que donin a conèixer l’esdeveniment que s’està organitzant, o bé que convidin a la participació en el mateix. Poden servir per ser difosos tan en canals 2.0 com en canals més tradicionals com la televisió, o per ser projectats directament allà on es cregui oportú.

Virals. Destinats a crear una certa expectativa sobre l’acte que s’ha de realitzar. Aquests tipus de vídeos serien difosos per internet a través de diverses xarxes socials.

Videografisme. Generació de la imatge gràfica de l’acte tant estàtica com en moviment, o adaptació d’una imatge gràfica ja existent i dotar-la de moviment.

Vídeos ad-hoc. Pensat per ha ser difós durant el transcurs de l’acte: des d’intervencions de persones que no poden assistir físicament a l’acte, presentacions de productes o serveis, etc.

Enregistrament íntegre de l’acte o congrés.

Vídeo testimoni. Recull de diverses opinions dels participants a l’acte.

Vídeo-resum o Vídeo-memòria. On quedin resumides les idees més importants.

Making-off. Vídeo on es mostri com s’ha desenvolupat la preparació i el muntatge del propi acte.

Realització en multicàmera de l’acte o congrés en directe. Enregistrament i/o projecció en el mateix recinte on es dugui a terme l’acte o retransmissió per Internet via streaming.

Enregistrament conferencies, ponències, etc. en àudio. Tant com a material d’arxiu com per fer poadcasting, o penjar-los en una plataforma web específica.

Fotografia. Per tal de captar els instants més rellevants de l’esdeveniment i donar-li la posterior difusió.

Plataforma web 2.0. On es puguin integrar els vídeos editats, l’emissió en streaming amb altres elements com diapositives dels ponents, o un timeline de twitter per permetre la participació 2.0 dels interessats en l’esdeveniment tot i que no hi puguin ser presents.

Gabinet de premsa. Servei encarat a donar un tractament periodístic a tots els continguts generats durant l’esdeveniment, per tal de poder donar als mitjans la informació ja elaborada, redacció de notes de premsa, edició de talls de veu per servir a la premsa, etc..