Postgrau en Producció Periodística Multimèdia UOC-ACN

Client: Universitat Oberta de Catalunya

Enregistrament, edició i composició de l’spot promocional del Postgrau en Producció Multimèdia de la UOC i l’Agència Catalana de Notícies.