Els dilluns dels Drets Humans: COVID19. Hem confinat els drets de la infància? | Cristianisme i Justícia

Client: CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Retransmissió de la Conferència “Hem confinat els drets de la infància?” en el marc de les jornades “Els Dilluns dels Drets Humans”.