Els dilluns dels Drets Humans: La democràcia en estat l'alarma | Cristianisme i Justícia

Client: CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Retransmissió de la Conferència “La democràcia en estat l’alarma ” en el marc de les jornades “Els Dilluns dels Drets Humans”.