Mobile Social Congress | Setem

Cliente: SETEM CATALUNYA

Retransmisión mono-cámara de las jornadas Mobile Social Congress de Setem Catalunya

Más información: www.mobilesocialcongress.cat