Petons de pel·lícula

Dues cooperatives de la ciutat de Mataró, La Mata Jardiners SCCL i Claraboia Audiovisual, SCCL estem preparant una acció d’streetmarketing que durem a terme a la Fira de l’Arbre i la Natura de Mataró

L’acció
La campanya, enmarcada dins la Fira de l’Arbre i la Natura, vol plasmar en un vídeo original a una cinquantena de parelles que es prestin a fer-se un petó o mostrar l’afecte que es tenen davant de les càmeres de Claraboia. Aquelles persones que s’animin seran recompensades amb una flor de temporada gentilesa de La Mata Jardiners, SCCL i un val de descompte en serveis de vídeo per part de Claraboia Audiovisual, SCCL.

L’acció es durà a terme el proper diumenge 17 de febrer a partir de les 12h davant de l’stand de La Mata Jardiners SCCL a la Fira de l’Arbre, que tindrà lloc a l’antic Parc Central de Mataró (davant de la Plaça Espanya).

Un vídeo i una web interactiva
El vídeo resultant es publicarà l’endemà a un web, on a més de poder-lo visionar i viralitzar mitjançant xarxes socials, els visitants hi podran afegir comentaris i etiquetar-se.

L’enllaç web és www.love.claraboia.coop.

Streetmarketing
Aquest tipus d’iniciatives, son denominades dintre del sector com accions d’streetmarketing, on les empreses no esperen al client, si no que surten al carrer per burscar-lo amb accions innovadores, creatives i atractives, que generen una major atenció.