Streaming

Faci arribar el seu esdeveniment a tot el món

L’streaming és una solució que permet la retransmissió en directe per Internet d’esdeveniments per ser visualitzats des de qualsevol dispositiu connectat.

Us oferim un assessorament per oferir-vos la millor solució per retransmetre el vostre esdeveniment o seminari web (webinar) per Internet.

Equip professional
Fem servir càmeres i connectivitats professionals, càmeres robotitzades per minimitzar l’intrusisme, i incrustem rètols, presentacions i vídeos.

Senyal realitzada
El senyal de vídeo realitzat pot ser projectat en pantalles i projectors en el mateix indret o en sales annexes.

Streamings virtuals i híbrids
També fem retransmissions virtuals amb totes les persones ponents intervenint telemàticament o bé esdeveniments híbrids, on combinem la realització audiovisual de l’acte presencial amb la connexió amb ponents telemàtics.

Emissions en obert o restringits
Retransmissions en obert i públics o bé webinars o seminaris web amb accés restringit, amb la positivitat d’ingesta en pantalla de comentaris rebuts pel xat.

Accessibilitat
Apostem per l’accessibilitat de tots els col·lectius, oferint la ingesta de subtitulació en directe i el senyal d’intèrprets de llengua de signes.

CÀMERES PROFESSIONALS
Amb sensors de gran format que permeten la retransmissió de fins a 4K. Amb qualitat i estàndards emprats per a televisió. Descartant l’ús de videocàmeres o webcams.

CONNECTIVITATS PROFESSIONALS
Emprem cablejat per la transmissió a màxima qualitat, resolució (4K) i fiabilitat. Deixant de banda d’altres connectivitats com l’HDMI o vídeo compost.

UNITAT MÒBIL LLEUGERA
Consisteix en un equipament compacte, poc intrusiu i professional, que ens permet controlar la mescla dels senyals d’àudio, càmeres, rètols, presentacions, transparències i vídeos.

ENREGISTRAMENT PROFESSIONAL
Gravem en formats òptims per pujar a Internet (MP4) o per a l’edició (PRORES HQ 422 o DNxHD).

MULTIPLATAFORMA
La nostra unitat mòbil lleugera també ens permet fer arribar el senyal a projectors o pantalles.

Els nostres darrers streamings