Client: LA DINAMO FUNDACIÓ

Streaming multicàmera de la Jornada de Nous Models de Convivència en l’Habitatge Cooperatiu.

Més informació: ladinamofundacio.org