Construïm en Femení les Altres Economies | Barcelona Activa

Client: BARCELONA ACTIVA

Construïm en femení és un programa de formació en emprenedoria cooperativa, social i solidària dirigit a dones. Construïm en femení vol visualitzar les iniciatives d’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsades per dones; així com donar-los suport oferint un programa de formació amb visió de gènere que contribueixi a crear un espai de referència per emprenedores cooperatives, socials i solidàries.

Més informació: emprenedoria.barcelonactiva.cat