Els Dilluns dels Drets Humans: COVID-19: El dret a la salut en risc | Cristianisme i Justícia

Client: CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Retransmissió de la Conferència “COVID-19: El dret a la salut en risc” en el marc de les jornades “Els Dilluns dels Drets Humans”.