Client: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Elaboració de peces audiovisuals per a xarxes, de periodicitat mensual, entrevistant a diferents cooperatives de treball federades.