Client: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Des de el mes de setembre de 2010 la Llibreria de la Diputació duu a terme el cicle de col·loquis “Parlem de…” on periòdicament s’organitzen debats sobre temes d’actualitat per al món local i per a la ciutadania en general.
En el marc d’aquest cicle, el passat 4 d’abril es va presentar el llibre “La Casa de Caritat”.

Més informació www.diba.cat/llibreria