No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano | Ajuntament de Barcelona

Client: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Retransmissió del monòleg “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano, en el marc dels actes organitzats des del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona, en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

Palenciano proposa, des d’una experiència de parella en què va viure maltractament, abús i sotmetiment al poder i la violència de la masculinitat patriarcal, una mirada al tipus de relacions que mantenim en el marc del patriarcat, tot construint-les i patint-les.

Més informació: nosoloduelenlosgolpes.wordpress.com/