Cliente: CDMON

Retransmissió de la jornada sobre SEO. Com processa Google la informació? Com millor el SEO d’una pàgina que creguis que ja està superoptimizada? Està adaptat el contingut de la meva web perquè el SEO sigui Eficient?