Video-memòria 2015 | Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Client: CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA

Recull, en format video-memòria, de les fites i accions dutes a terme pel Consell Nacional de Joventut de Catalunya durant el 2015.

Més informació: www.cnjc.cat