Consultes ciutadanes al món local | Ajuntament de Barcelona

Client: AJUNTAMENT DE BARCELONA
Retransmissió de l’esdeveniment “Consultes ciutadanes al món local”. En aquesta jornada, a partir d’experiències de governs locals i d’iniciatives ciutadanes amb les ciutats de San Francisco, Cracòvia, Cajamarca, Berlín, Olesa de Montserrat, Grenoble, Madrid i Barcelona, compartirem què succeeix quan la ciutadania exerceix el poder directament. Quins rols adopten la ciutadania, els governs i els grups de pressió? Com hi intervenen els diversos actors polítics i econòmics?

Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/consultes-ciutadanes-al-mon-local-democracia-sense-intermediacio