Estratègies de lluita contra l'antigitanisme | Ajuntament de Barcelona

Client: Ajuntament de Barcelona | Área de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Retransmissió en streaming de la jornada “Estratègies de lluita contra l’antigitanisme”.

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca