Introducció al Cooperativisme | Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Client: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

“Introducció al Cooperativisme” és una sèrie de 5 clips formatius elaborats conjuntament amb la cooperativa Ensó on es tracten els temes més recurrents per a la constitució i funcionament d’una cooperativa.

Més informació: www.cooperativestreball.coop