FESC 2020 Concert Inaugural | Xarxa Economia Solidària de Catalunya

Client: XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

Retransmissió amb multicàmeres del concert inaugural de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya a càrrec del grup “Ebri Knight”

Més informació: fesc.xes.cat

FESC 2020 Concert Inaugural | Xarxa Economia Solidària de Catalunya

Client: XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

Retransmissió amb multicàmeres del concert inaugural de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya a càrrec del grup “Ebri Knight”

Més informació: fesc.xes.cat