Client: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Vídeo Highlights (resum) de l’Assemblea General 2018 de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

www.cooperativestreball.coop