Client: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Sèrie de vídeos per donar a conèixer els diferents serveis que ofereixen els Centres Locals de Serveis a les Empreses.

Més informació: www.diba.cat/empresa