Client: FENT PAÍS

Elaboració d’una sèrie de clips de diferents experiències de Cardedeu que ofereix la cooperativa Fent País a les seves sòcies. Concretament el restaurant Tarambana i la cerveseria Sant Jordi.

Més informació: www.fentpais.cat