Client: L’APÒSTROF, SCCL
Per a: LA CONFERACIÓ D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE CATALUNYA

La Confederació d’entitats del Tercer Sector, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya ha dut a terme un programa per enfortir el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones a través de la promoció de models de governança democràtica.

En aquest vídeo es recull els testimonis dels participants en aquesta prova pilot d’acompanyament, sistematització i reforç dels processos de participació interna i gestió democràtica a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Més informació¡