Memòria Social 2017 | Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Client: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

A fi de posar al dia a totes les cooperatives federades, de l’activitat duta a terme i l’estat dels comptes, la Federació de Cooperatives de Treball va apostar per treballar plegades en l’elaboració de la seva video-memòria per ser projectada a l’Assemblea del 2018.

www.cooperativestreball.coop