MOBED | Riera de Caldes

Client: Associació de Municipis de la Riera de Caldes

Vídeo amb els resultats obtinguts durant els dos anys d’execució de la primera edició del programa supramunicipal Mobed-Riera de Caldes, emmarcat en el programa Treball, Talent i Tecnologia, impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.

Més informació: https://www.rieradecaldes.com/