Redueix, Reutilitza, Composta | Amigos de la Tierra

Client: AMIGOS DE LA TIERRA

Un 40% de la teva bossa d’escombraries són restes orgàniques. No obstant això en el nostre sistema actual de gestió, aquests residus es desaprofiten en abocadors o incineradores, incrementant dràsticament els gasos d’efecte hivernacle i altres gasos tòxics.

Si separéssim els residus orgànics com fem amb altres materials reduiríem gairebé a la meitat tots els residus en abocadors i evitaríem la crema innecessària dels mateixos. Per avançar cap al residu zero, ja hi ha municipis que aposten per la separació selectiva de les restes orgàniques a través del 5è contenidor o el porta a porta.

L’ONG “Amigos de la Tierra” porta més de 15 anys promovent els avantatges ambientals, socials i econòmiques del compostatge, i mitjançant aquest vídeo d’animació mostra que és una de les mesures més eficaces per reduir la petjada de carboni i els nostres residus.

www.tierra.org