Trobada Pam a pam | Setem

Client: SETEM
La comunitat Pam a Pam de Catalunya celebra la seva primera trobada per compartir experiències, debatre i abordar qüestions pràctiques del projecte.

www.pamapam.org