Video-memòria 2015 | Setem

Client: SETEM CATALUNYA

Video-memòria de les activitats fetes per SETEM Catalunya durant el 2015: des de la Campanya Roba Neta, Electronics Watch, la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, els Camps de Solidaritat, Pam a Pam, l’Aprenentatge i Servei, etc.

Més informació: www.setem.cat