Client: SETEM CATALUNYA
Video-memòria de les activitats fetes per SETEM Catalunya durant el 2016 (Campanya Roba Neta, Electronics Watch, Som Comerç Just i Banca Ètica, Camps de Solidaritat, Pam a Pam, Aprenentatge i Servei, Banca Armada, etc.)

Més informació: www.setem.cat