Els biòlegs imprescindibles per la vida | Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Client: COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA

Amb motiu del 25è aniversari del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, l’entitat ha volgut elaborar un vídeo on destacar la gran importància d’aquesta professió en un gran ampli ventall d’aspectes essencials per a la vida humana.
Els biòlegs són els guardians de la vida, tenen la clau pel manteniment i la cura de la Biodiversitat i la integritat dels ecosistemes per tal de preservar els serveis ecosistèmics imprescindibles per la supervivència de la humanitat i del planeta.

Més informació: www.cbiolegs.cat/